Kjæledyrpass og reise

Kjæledyrpass og reise

Ønsker du å ta med dyret ditt på utenlandsreise? Å reise med dyr innebærer at dyret må ha gyldig pass, samt de vaksinene og behandlingene som reisemålet krever.

Bestill time

Vi besvarer alle henvendelser så fort vi kan.

Your schedule has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Det er Mattilsynet som har ansvaret for regelverket rundt det å ta med dyr inn i Norge. Hensikten med disse reglene er å forhindre at dyr fører med seg smittsomme sykdommer inn i landet, samt å forhindre ulovlig dyrehandel. For mer detaljert og oppdatert informasjon anbefaler vi Mattilsynets nettsider.

Som dyreeier er det ditt ansvar å sette deg inn i og følge regelverket som gjelder der du skal reise. Du må orientere deg om innreiseregler som gjelder i det landet du skal til, og reglene for innreise tilbake til Norge.

Vi hjelper deg gjerne med å finne rett informasjon samt det praktiske rundt dokumentasjon og vaksiner, og du kan også kontakte landets ambassade direkte.

Husk at dyret må ha pass på reise

Alle dyr som skal reise ut av Norge må ha EU-pass utskrevet av veterinær. Dette gjelder også ved reiser til Sverige. Passet vil inneholde relevante helseopplysninger og informasjon om hvilke vaksiner dyret har fått. Dyret må også ID-merkes med mikrochip før det kan forlate Norge.

Vi setter nødvendige reisevaksiner

Før du skal reise er det viktig å sette seg inn i hvilke vaksiner som er påkrevd i landet du reiser til, samt hva som kreves for at dyret skal få bli med tilbake til Norge igjen.

Alle hunder, katter og ildere som skal inn i Norge må ha gyldig rabiesvaksine. Vaksinen skal settes og føres i passet minimum 21 dager før du skal krysse grensen til Norge. Rabies-vaksine er gyldig i 1-3 år, avhengig av hvilken type vaksine du tar.

Parasittbehandling

For hunder som kommer inn til Norge er det påkrevd med ormekur som beskytter mot revens dvergbendelorm. Dette er en parasitt som er ufarlig for dyr, men som kan smitte til mennesker som kan gi alvorlig sykdom og i værste fall død.  Dette er en orm som ikke er utbredt i Norge men som finnes i utlandet, og derfor er det viktig at reglene følges for å hindre smitte til Norge. Ved innreise til Norge må gyldig attestering for at ormekur er gitt være dokumentert i dyrets pass. Du må også sette deg inn i om landet du skal inn til fra Norge krever samme behandling, eventuelt mot andre typer parasitter. Slik som vaksine mot leptospirose, hjerteorm og medisin mot flått kan være nødvendig, avhengig av hvor dere skal reise. Noe kan være regulert med lov og andre behandlinger kan være sterkt anbefalt på grunn av områdets smittepress.

Behandling mot revens dvergbendelorm i form av en tablettkur, som må utføres 24–120 timer før dere skal krysse grensen til Norge. Dette må da gjøres hos en veterinærklinikk i landet du er i. Et annet alternativ, populært for de som reiser ofte til Sverige, er å gi ormekur i Norge to ganger før reise, og en til etter hjemkomst, innen 28 dager fra siste tablett. Denne tredje behandlingen er aller viktigst å huske på siden dyret har vært i land der ormen faktisk finnes. Deretter kan én behandling gis innen hver 28. dag. Går det over 28 dager siden sist behandling, må du starte på nytt med to behandlinger for å bruke denne løsningen. Første og andre tablett må gis med minst 24 timers mellomrom.

På vår klinikk gir vi ormekurer til reise og stempel i pass på drop-in. I andre land og på andre klinikker kan det være andre regler, for eksempel at du må bestille time på forhånd. Orienter deg om hva som gjelder for ditt reisemål i god tid i forkant.

Din dyreklinikk i Lillehammer

Vi er din dyreklinikk i Lillehammer og gir deg gode råd og veiledning knyttet til ditt dyrs helse, både her i Norge og før og etter en utenlandstur. Du er alltid velkommen til klinikken for en hyggelig prat eller en helsesjekk.

Relevante priser:

Kjæledyrpass                                              kr 600,-

ID-merking                                                   kr 999,-

Rabies-vaksine                                           kr 870,-

Leptospirose-vaksine                                kr 870,-

Dokumentasjon ormekur i pass             kr 149,-

(kostnad for tablett(er) kommer i tillegg)

Pris på ormekur, flåttmiddel o.l. varierer etter type preparat og vekt på dyret.

Bestill time

Vi besvarer alle henvendelser så fort vi kan.

Your schedule has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.